ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΛΑΕΚ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ε.Σ.Π.

 

 

 

O Εμπορικός Επαγγελματικός Σύλλογος Πόρου διοργανώνει για 4η χρονιά Επιδοτούμενα Σεμινάρια Εργαζομένων, στα πλαίσια του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ, δίνοντας την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εκπαιδεύσουν ανέξοδα τους εργαζομένους τους.

Τα προγράμματα είναι διάρκειας  32 ωρών και θα υλοποιηθούν  σε ώρες εκτός εργασίας.

Μετά την αποπληρωμή του προγράμματος  ο καταρτιζόμενος  που θα παρακολουθήσει  πλήρως το πρόγραμμα, θα λάβει ως αμοιβή το ποσό των 5,00€ ανά ώρα κατάρτισης, σύνολο 160,00€

Στο τέλος των προγ

ραμμάτων χορηγείται ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, που αποτελεί σημαντικό ενισχυτικό στοιχείο του βιογραφικού σου.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται να προσκομίσουν οι εργαζόμενοι  επιχ/σεων του κλάδου που εκπροσωπούν και  ενδιαφέρονται είναι:

 • Υπέυθυνη Δήλωση Επιχείρησης (επισυνάπτεται)
 • Φωτ/φο της αστυνομικής ταυτότητας
 • Νόμιμο παρα

  στατικό για την ορθότητα του ΑΦΜ τους ( εκκαθαριστικό εφορίας Φωτ/φο τραπεζικού λογ/σμού

 • Νόμιμο παραστατικό για την ορθότητα του ΑΜΚΑ
 • Αδεια παραμονής και εργασίας (για αλλοδαπούς)
 • Nόμιμο παραστατικό για την ορθότητα του ΑΜΑ ΙΚΑ
 • Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, στο οποίο το όνομά τους να είναι ένας από τους δικαιούχους και να είναι ευκρινή ο αριθμός ΙΒΑΝ

Στα εν λόγω σεμινάρια μπορούν να συμμετέχουν και άτομα από επιχειρήσεις που δεν είναι μέλη του φορέα και συμμετέχουν ως αναξάρτητοι.

 

Τα δικαιολογητικά των ανεξαρτήτων  καταρτιζομένων:

 1. Εκτύπωση των θεωρήσεων των βιβλιαρίων ΙΚΑ για το έτος 2017 (διάστημα από 1/3/2017 έως 28/02/2018)
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 3. Νόμιμο παραστατικό για την ορθότητα του ΑΦΜ τους ( εκκαθαριστικό εφορίας)
 4. Φωτοαντίγραφο 
 5. της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, στο οποίο το όνομά τους να είναι ένας από τους δικαιούχους.
 6. Υπέυθυνη Δήλωση της Επιχ/ρησης ότι δεν θα συμμετάσχει σε ΛΑΕΚ ή  
 7. Βεβαίωση από το ΙΚΑ για 50 ένσημα κατ΄ελάχιστο για το έτος 2017και Υπεύθυνη Δήλωση της Επιχ/σης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (HACCP-ΕΦΕΤ)
 • ΔΙΑΧ/ΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΚΡΙΣΗ
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑRKETING
 • MANAGEMENT
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ
 • ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑ
 • Χ/ΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧ/ΣΗ

Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν  στο Πόρο εκτός  ωραρίου εργασίας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο: 6973600425 (κ. Παντελής Κουνέλης) και στο email: eesporou@gmail.com
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 4/10/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ε.Σ.Π.

 

ΥΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

AIΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΛΑΕΚ